април 2017

Срокът за подаване на Декларация по чл.15 за 2016 г. е от 1 януари 2017 до 30 април 2017

Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация / уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през новия портал за електронни услуги. Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които …

Срокът за подаване на Декларация по чл.15 за 2016 г. е от 1 януари 2017 до 30 април 2017 Read More »

Как шумът на работното място ни вреди?

Хроничното излагане на шум – шум в работната среда – след определен момент започва да води до постепенно намаляване на остротата на слуха. Като правило засягането е двустранно и симетрично, поради ежедневно излагане на шум с интензивност 70-80 децибела, за 6-8 часа всеки ден. В началото слуховият орган реагира с адаптация към силния шум, която …

Как шумът на работното място ни вреди? Read More »