Медицински Прегледи и Трудова Медицина Беламед М

Беламед  М е служба по трудова медицина, преименувана през 2018 от Белер Медикъл ООД на Беламед М ООД. Регистрирана е като СТМ с Удостоверение №118-3/28.08.2018 г. Първичната регистрация е била  с Удостоверение № 118-1 от 23.04.2008, всички те издадени от Министерство на здравеопазването. 

Последната пререгистрация на СТМ е с Удостоверение № 118-4/29.11.2019. Беламед М  развива своята дейност като Служба по Трудова медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за службите по трудова медицина в България, издадена от министъра на здравеопазването. СТМ Беламед М  организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността на службата по трудова медицина са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.