Медицински прегледи
Беламед М ООД
Организираме профилактични медицински прегледи с анализ за здравния статус на служителите
Виж повече
За здравето на персонала
Всичко, което е необходимо!
„Всеки човек има право на условия на труд, при които се опазват неговото здраве, безопасност и достойнство“
Виж повече
Previous slide
Next slide

СТМ провежда обучения по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми

За изготвяне на оценка на риска службата по трудова медицина БелаМед има разработена собствена методика

Oрганизира медицински прегледи на служителите във фирмите и изготвя анализи за здравния статус на персонала.

извършва консултантски услуги по безопасност и здраве при работа, както и трудово-правни консултации

Трудова медицина - Беламед М ООД

Беламед  М е служба по трудова медицина, преименувана през 2018 от Белер Медикъл ООД на Беламед М ООД. Регистрирана е като СТМ с Удостоверение №118-3/28.08.2018 г. Първичната регистрация е била  с Удостоверение № 118-1 от 23.04.2008, всички те издадени от Министерство на здравеопазването. 

Последната пререгистрация на СТМ е с Удостоверение № 118-4/29.11.2019. Беламед М  развива своята дейност като Служба по Трудова медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за службите по трудова медицина в България, издадена от министъра на здравеопазването. СТМ Беламед М  организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността на службата по трудова медицина са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

"Всеки човек има право на условия на труд, при които се опазват неговото здраве, безопасност и достойнство"

%
Качествено обслужване
Доволни клиенти
Служители
Години опит
Усмивки

Новини

Служба трудова медицина Беламед М ООД

Контакти

Служба трудова медицина Беламед М ООД

Здраве за Вас!
Здраве за Вашето семейство! Здраве за Вашата организация!