Определяне на местата, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност и хора с трайни увреждания

Напомням Ви, че всяка година до 31 януари работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определи работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. Броят на тези места е от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. Местата, подходящи за трудоустрояване, …

Определяне на местата, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност и хора с трайни увреждания Read More »