Защо жените вземат по-малки заплати от мъжете?

Социолози обясниха причините за голямата разлика между доходите на мъжете и жените, независимо от практически пълното преодоляване на старите разлики между техните нива на образование. Изследването е публикувано в сп. Journal of African Development.

Учените посочват две главни причини за разликата между доходите между мъже и жени: изключването на вторите от високоплатените работни места и тяхното непропорционално (в сравнение с първите) присъствие в неплатения домашен труд, включително грижата за децата и възрастните родители. Най-голям прогрес в преодоляването на половия разрив е достигнат в областта на образованието и продължителността на живота. Броят на образованите жени е нараснал от 33% през 1990 година до 91% през 2010. В същото време показателите на заетост при жените са средно с 30% по-ниски, отколкото при мъжете. Особено силни са различията за някои региони на Азия, Латинска Америка, Близкия изток и Африка.

Освен това делът на жените, заети в нископлатена работа, се е снижил с 20%. В САЩ на всеки заработен от мъж долар се падат 77 цента, заработени от жена. Изследването е установило също, че в някои региони жените се сблъскват с нарастване на сегрегацията на работните места. Политическата представеност на жените се е повишила с 14 процента, като общо в правителства и парламенти те заемат 25%. Останалите места (75%) остават за мъжете. В политическото ръководство на някои страни, по-конкретно Хаити и Катар, и до днес няма нито една жена. Според учените ниската представеност на жените в политическото ръководство отразява несправедливото приемане на решения, неотчитащо интереса на последните. Учените са провели метаанализ на изследванията от 1990 до 2010 година, по-конкретно на Световната банка и Международната организация на труда, в 150 страни по света.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest