Стресът на работното място често пъти е неправилно разбиран или заклеймяван

Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху здравето на отделните лица, организациите и националните икономики. Приблизително половината европейски работници смятат стреса за обичайно явление на своето работно място, на което се дължи почти половината от всички загубени работни дни. Подобно […]

Стресът на работното място често пъти е неправилно разбиран или заклеймяван Read More »