Какво е трудова медицина и с какво се занимава

Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, основно насочен в областта на трудовото здраве. Основната ѝ роля е да осигури здравен съвет на фирми, организации и тяхните служители, с което да подсигури високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.

Службите по трудова медицина в България се занимават с документация и дейности, които са задължение на собственика на всяко едно юридическо лице, за да е изрядно пред Министерството на труда и социалната политика и техния контролен орган – Инспекцията по труда.

СТМ – служба по трудова медицина, не е лечебно заведение по смисъла на българския закон и няма право да се занимава с лечебна или диагностична дейност, т.е. няма право да извършва прегледи.

Организацията на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – ЗБУТ (OH&S – Occupational Health and Safety) е много различна. Има държави със силен централизиран държавен контрол, други със саморегулиращи се структури подчинени на рамкови закони, системи за качество и независими одити по безопасността извършвани от частни консултанти.

България, при съобразяването си с международните и европейски норми, променя много неща в контрола, законодателството и организацията на дейността по осигуряване на ЗБУТ.

Преди 1996 г., контролът на държавните предприятия беше възложен на две министерства – Министерството на социалните грижи (сега – Министерство на труда и социалната политика – МТСП) и Министерството на народното здраве (сега – Министерство на здравеопазването) чрез техните контролни органи – Инспекцията по труда и ХЕИ. Инженерите от едната и лекарите от другия контролен орган извършваха съвместни проверки.

С новото законодателство, контролът преминава изцяло към Инспекцията по труда (сега – Главна инспекция по труда).

Лекарите по хигиена на труда преминават през преквалификация, за да покрият изискванията на специалността „Трудова медицина„.

Като медицинска специалност с превантивна насоченост, трудовата медицина отговаря на международните регулации за специалността и изисква от лекарите задълбочени познания по:

  • Клинични умения
  • Законодателство
  • Здраве и околна среда
  • Преценка на трудоспособност и интеграция на инвалиди
  • Токсикология
  • Разпознаване, оценка и контрол на риска
  • Подготовка за бедствия и аварии. Спешна медицина
  • Здраве и продуктивност (работоспособност)
  • Обществено здраве, здравен мониторинг и превенция на заболяванията
  • Управление и администрация на програми и проекти по трудова медицина

След промените в законодателството контрола върху т.нар. „Служби по трудова медицина“ (СТМ) е възложен на РИОКОЗ (бивше ХЕИ). Доколкото законодателството все още се променя постоянно, контролът на РИОКОЗ се концентрира върху следене на регистрацията, адекватното водене на документация и архив от службите по трудова медицина, спазване на задълженията им по закон. Засега не съществува адекватен контрол върху качеството на дейността, нелоялната конкуренция и формалното изпълнение на задълженията.

Въпреки относително малкия брой специалисти с призната специалност Трудова медицина, регистрираните служби по трудова медицина са над 400, което трябва да подскаже на работодателите, че трябва да намерят такава, която има нужните квалифицирани специалисти и опит.

Нашата СТМ – Белер Медикъл, е служба по трудова медицина, пререгистрирана през 2012 г. на основание Удостоверение № 0118-2 от 11.1.2012, а преди това на основание Удостоверение № 0118-1 от 23.04.2008, издадени от Министерство на здравеопазването. Белер Медикъл ООД развива своята дейност като Служба по Трудова медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за службите по трудова медицина в България, издадена от министъра на здравеопазването. Ние предлагаме консултации по трудово-правни въпроси, безопасност и здраве на работното място, извършваме оценка на риска по собствена методика, организираме обучения по ЗБУТ за ръководството на юридическите лица и медицински прегледи на служителите във фирмите, а и изготвяме анализи за здравния статус на персонала.

Доверете ни се!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност