Задължителни обучения за здравословните и безопасни условия на труд

Лицензирана служба по трудова медицина БЕЛЕР МЕДИКЪЛ Ви отправя покана да вземете участие в организираните от нас, задължителни по Българското законодателствообучения в сферата на здравословните и безопасни условия на труд.

Всички преминали и завършили успешно курса ще получат Сертификат, валиден пред Инспекцията по труда (Камарата на строителите и др. организации).

Такса за участие 50,00 лева на човек. В таксата се включват: участие в обучението, сертификат за преминато обучение, индивидуални консултации, материали, кафе пауза.

Обученията, които предлагаме са:
1. Обучение на Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, които ръководят и управляват трудовите процеси. Обученията се провеждат в рамките на един ден на адрес: гр. София, ул. „Марагидик“ 10-А,партер в офиса на фирма БЕЛЕР-МЕДИКЪЛ.

2. Провеждаме обучения на място при клиента.

Лекторите са с богат практически опит в оценката на и управлението на риска и създаването на планове и програми, осигуряващи безопасност при работа.

Още информация за СТМ Белер Медикъл

Служба по трудова медицина Белер Медикъл ООД е пререгистирана през 2012 г. на основание Удостоверение № 0118-2 от 11.1.2012, а преди това на основание Удостоверение № 0118-1 от 23.04.2008, издадени от Министерство на здравеопазването. Фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина в България, издадена от министъра на здравеопазването.

СТМ Белер Медикъл организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest