Ще се проведе обучение по ЗБУТ на 03.11.2015 г.

Обучение на длъжностни лица по ЗБУТ – лица, които водят инструктажите и лица по чл. 24 от ЗЗБУТ, промени в Кодекс на труда 2015 и ЗЗБУТ.

Обучението ще се проведе на 03.11.2015 г. от 09:30 до 15:30 часа , адрес София, ул. Марагидик 10-А.

Записване със заявка през е-майл или по телефона – 028732904 или 0888148792.

Условия за участие в обученията: общата сума е 50,00 лв. без ДДС за един участник.

Още информация за СТМ Белер Медикъл

Служба по трудова медицина Белер Медикъл ООД е пререгистирана през 2012 г. на основание Удостоверение № 0118-2 от 11.1.2012, а преди това на основание Удостоверение № 0118-1 от 23.04.2008, издадени от Министерство на здравеопазването. Фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина в България, издадена от министъра на здравеопазването.

СТМ Белер Медикъл организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest