Ежегодно обучение по ЗБУТ

Служба по трудова медицина Белер Медикъл ООД ви съоБщава, че:

Ще се проведе ежегодно обучение по ЗБУТ на 22.01.2015 г. от 10-00!

Лекторите са с богат практически опит в оценката на и управлението на риска и създаването на планове и програми, осигуряващи безопасност при работа.

Още информация за СТМ Белер Медикъл

Служба по трудова медицина Белер Медикъл ООД е пререгистирана през 2012 г. на основание Удостоверение № 0118-2 от 11.1.2012, а преди това на основание Удостоверение № 0118-1 от 23.04.2008, издадени от Министерство на здравеопазването. Фирмата развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина в България, издадена от министъра на здравеопазването.

СТМ Белер Медикъл организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest