administrator

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

Съгласно чл.315, ал. 1 на Кодекса на труда „ Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от                   4 % до 10 % от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност“. Нормативните актове поставят изисквания за определяне на два вида места […]

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ Read More »

ЗАСТРАХОВКА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗА 2022 г.

Заповед РД-01-289 от 25.10.2021  за определяне на коефициент на трудов травчатизъм по иконочимески дейности за прилагане през 2022 г. издадена от министъра на труда и социалната политика / ДВ, брой 93/ 2021 г./ СРЕДЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ ЗА СТРАНАТА Ктт = 0.64 Нови икономически дейности включени в заповедта : Производство, некласифицирано другаде  -32 Производство

ЗАСТРАХОВКА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И КОЕФИЦИЕНТ НА ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗА 2022 г. Read More »