• Офиси в София и Бургас
  • 088 721 2960
Контакт

София

Централен офис
ул. Марагидик 10А, партер

тел.: 02 873 2904
мобилен: 088 721 29 60 и 088 814 87 92

e-mail: belamed.m@mail.bg

Лице за контакти: д-р Марина Белчева


Бургас

кв. Изгрев, бл.109, вх.А, ет.3

тел.: 02 954 9085
мобилен: 088 963 96 39

e-mail: belamed.m@mail.bg

Лице за контакти: инж. Анета Сталева

Моля попълнете полетата, отбелязани със звездички (*).Къде да ни намерите

Служба по трудова медицина БелаМед организира профилактични медицински прегледи, изготвя анализи за здравния статус на персонала, оценка на риска. Службата по трудова медицина разполага с офиси в София и Бургас и провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността на СТМ БелаМед са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.