• Офиси в София и Бургас
  • 088 721 2960
За нас

Служба по трудова медицина - СТМ БелаМед М ООД

БелаМед е служба по трудова медицина, преименувана през 2018 от Белер Медикъл ООД на БелаМед М ООД. Регистрирана е като СТМ с Удостоверение №118-3/28.08.2018 г. Предходната пререгистрация бе през 2012 г. на основание Удостоверение № 0118-2 от 11.1.2012, а преди това с Удостоверение № 0118-1 от 23.04.2008, всички те издадени от Министерство на здравеопазването. БелаМед развива своята дейност като Служба по Трудова медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за службите по трудова медицина в България, издадена от министъра на здравеопазването.

СТМ БелаМед организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност. Друго направление в дейността на службата по трудова медицина са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.