• Офиси в София и Бургас
  • 088 721 2960
Безопасност и здраве

Консултантски услуги по безопасност и здраве на персонала

Служба по трудова медицина БелаМед извършва консултации по безопасност и здраве на персонала при работа, а и трудово-правни консултации.

СТМ Белер Медикъл предлага изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на:

  • безопасни условия на труд
  • превенция на риска и здравето на работещите
  • режим на труд и почивка
  • изготвянето на трудово-правно регламентирани документи