• Офиси в София и Бургас
  • 088 721 2960
Консултации

Консултации от Служба по трудова медицина БелаМед

СТМ БелаМед извършва консултантски услуги по безопасност и здраве при работа, както и трудово-правни консултации. Службата по трудова медицина предлага изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово-правно регламентирани документи.

Безопасност и здраве
Безопасност и здраве
Консултантски услуги по безопасност и здраве на персонала Виж още
Трудово-правни консултации
Трудово-правни консултации
Консултации за трудово-правните взаимоотношения със служителите Виж още